Solidaridad fiscal de ZP: casposa demagogia populista